12 thoughts on “📷 Tải file thiết kế sẵn bằng Photoshop ở đâu? | #HPphotoshop

 1. NHẬN CODE Coupon TẠI:
  https://m.me/384499385068355?ref=heypik_code (LINK DẪN VÀO INBOX FANPAGE CỦA MÌNH)

  Bạn có thể truy cập website Heypik để tải các thiết kế PSD có sẵn :3
  https://heypik.com/?YT=5

  ———
  KHÓA HỌC PHOTOSHOP CƠ BẢN
  Xem thông tin tại: https://goo.gl/Bxi8ip

  Pro Preset cho Lightroom và camera raw của HPphotoshop
  Xem thông tin và demo tại: https://goo.gl/ZqFXvY

 2. a Phúc cs6 của em làm sao để mở cameraraw trong thư mục filter anh . em tìm hoài mà chẳng thấy. tks a nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa