34 thoughts on “🔥CÁCH CÀI TEXTURE PACK,SHADER VÀO MINECRAFT PE(BE) BẰNG ES DUYỆT TẬP TIN.

  1. Không những es mới cài vào được mà còn rất nhiều ứng dụng, hoặc là dùng sẵn ứng dụng quản lí file có sẵn trên máy vẫn làm được

  2. Em có ứng dụng này rồi anh
    Và em cũng biết òi
    Nhưng vẫn cho anh like nè
    Cái tên của anh bá đạo quá😂(thuivaichuong) Thúi vãi chưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa