37 thoughts on “🔴 DAY 3: PUBG Vietnam Series – Vòng Chung Kết

 1. Nhận xét về cast:
  Làm ơn cast công bằng tí được không, lúc rf combat thì hét toáng cả lên, team rf mất người thì bình luận kiểu hụt hẩng. Còn lúc các team khác combat thì cast bình thường.
  Các ông cast bị cuồng rf à, hay là mỗi rf bắn hay, còn team khác bắn kém. Xem bắn giải trong nước mà như kiểu xem giải rf bắn với các team nước ngoài vậy.
  Được mỗi anh Bongman cast công bằng.
  Không cần cast quá nhiệt, chỉ cần cast công tâm 1 chút, hãy thể hiện là 1 tổ chức chuyên nghiệp, thay vì 1 tổ chức kém chuyên.

 2. Refund :
  -Top 1 tổng điểm
  -Top 1 tổng kill
  -Top 1 mvp
  => ( quản lí Độ nhiều tiền, quản lí DjChip có nhiều ma pháp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *