43 thoughts on “#1 SỞ KIỀU TRUYỆN | FDRDTA08

 1. Fan "Hoa Thiên Cốt,Thiếu Nữ Toàn Phong,Sở Kiều Truyện" k🤔
  👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

 2. Ai fan phim
  + sở kiều truyện
  + phù dao hoàng hậu
  +hoa thiên cốt
  + diên hy công lược
  Thì cho xin like nha 🙂🙂🙂

 3. Đọc cái phần chương đặc công 005 của sở kiều hay ghê, kể mà quay đoạn trc khi xuyên, giết người huỷ diệt của 005 thì hay lắm luôn á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *