#2 Bạn có thực sự yêu trường học? |TDN COVER KIDS MUSICSẢN XUẤT D7 PRODUCTION (

Quay phim &Edit:
Cường Phú (

Nhật Duy (

Mix and master: Hoa Xuân Đức(

Record: Thanh Duy Nguyen (

PA (Producer Assistant):
Mạnh Tuấn (

Minh Tâm(

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

One Response

  1. Unn Thanh 10/11/2019

Leave a Reply