34 thoughts on “[2017] Top 26 mỹ nữ manhua được yêu thích nhất (vote Trung) 2017

 1. Thứ 1: Đây là vote Trung . OK
  Truyện Thâu Tinh vô cùng nổi
  Thứ 2: Nhân vật trong đạo phẩm thì thường xếp không cao
  Thứ 3: Nguyệt tỷ nhiều fan, hạng nhất là chuẩn. Vãn cũng nhiều, bên Việt Vãn thứ 2
  , Nguyệt Quán Quân
  Thứ 4: Đây. hưa phải là chính thức nhưng Nguyệt hạng nhất là chuẩn
  _____.._.________________

 2. Chỉ thích Tô Tịch, Tịch Nhan, thấy 2 nv nữ này là có thể tồn tại nhất, mấy người khác quá hư cấu

 3. Trong đó thích nhất có mỏi nguyệt tỷ vãn tỷ ,Tô Tịch ,trêu nhan ,tịch nhan ,kiến Nguyệt ,dao dao, lương tịch thôi

 4. Ai là fan của Hoàng Bắc nguyệt ,nguyệt kiến, lương tịch, diệp băng dao,tiểu vãn ai thích những người này thìbđieem danh cho tôi nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *