23 thoughts on “3- Cách hack Web đơn giản với notepad và cmd siêu dễ

  1. Lần đầu tiên trong đời thấy thằng hack bằng ping đây, Hack Thế Mày Đi Chết Đi Cho Rồi Dùng CmD Bật color 3 rồi dùng @echo off thế là ra thôi hack cái gì

  2. Tôi chỉ mới ddos được một vài website có bảo mật kém những tôi chưa bao h thấy ai ddos bằng ping cả, số lượng gói tin là 2s/tin do đó server xử lí rất nhanh không bị nghẻn cái này là ddos năm 1997 và 1998 thôi h chủ yếu là kiểm tra mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa