3 que xuyên tạc Ninh Thuận bán trường học cho TQ gặp ngay dân Ninh Thuận3 que xuyên tạc Ninh Thuận bán trường học cho TQ gặp ngay dân Ninh Thuận
Love VN là kênh chuyên live stream trực tiếp các cuộc tranh luận giữa tan thai, benny trương và các khán giả cũng như các tổ chức cá nhân muốn liên diễn đàn tân thái để phản biệt, tranh luận với tan thai và benny trương.
#Love VN#tanthai #bennytruong

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

2 thoughts on “3 que xuyên tạc Ninh Thuận bán trường học cho TQ gặp ngay dân Ninh Thuận

  1. 3/// là lũ xạo lừa lọc mà thôi.
    Mấy con quỷ 3/// nói dóc kiếm ăn vậy thôi. Trung Quốc có hộ khẩu đâu mà có tư cách mua đất, đứng tên chủ quyền đất mà lũ chó 🐕3/// lại nói dóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa