46 thoughts on “– 3 thằng bạn – Karik

 1. tao thấy những thời gian tao chơi với mày đó thảo : từ khi tao nghe bài này rồi tao mới hiểu : mày phản bội tao
  tao nói trước tao kog còn là bạn mày nữa
  mày đó nguyễn lê xuân thảo
  nếu mày thấy bình luận này thì đừng chửi tao
  tại vì tao chỉ nói đúng sự thật thôi thảo à
  nếu mày chửi tao mày kog phải là chó đâu 🙂
  từ khi tao có tiền thì mày chơi với tao
  từ khi tao đã sạch tiền mày kog giúp tao kiếm tiền
  mày chỉ biết có chơi
  nhà mày chưa có càu thang bắt lên thiên đường hả
  chó nhà tao còn giúp tao
  còn mày
  mày chỉ là một con sỉ nhục những đứa kog có tiền thôi

 2. Ai bị rồi mới thấm
  Sóng như vậy cũng hay, nhờ vậy mà tao tìm dc điểm chung của đám súc vật và mầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa