12 thoughts on “3d chess – cờ vua 3d hình người

  1. Phần mền hay quá. Mình cũng có thử phần mền clash toon mà nhìn ko hấp dân bằng. Ai vào coi thử cho y kiến voíw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *