19 thoughts on “AI LÀ SỐ 1 Trailer – Game Show Mới Toanh Sắp Lên Sóng

  1. CHO THUÝ NGÂN LÀM MC VỚI TRUÒNG GIANG NHẠT NHẺO LẮM !!!! CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VUI NHÔN !!! PHẢI CHI MỜI HARI LÀ CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẨN !!!

  2. Trường Giang dẫn ct hay vui nhưng hok thik Thuý Ngân phải chi thế Ngân thành Hari là ok, thik Tg và Hari 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *