[ANNE'S TRIP] DALAT OCT 19 – THE LAKE HOUSEChuyến đi bất chợt, ngủ nghỉ chill chủ yếu ở The Lake House hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.


About this video:

Camera man & Edit: It’s me! Anne.
How Can I Edit: Inshot App

Music: Where Am I Going
URL:

Music: aime
Musician: Rook1e

Music: Feeling Fine
URL:

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

One Response

  1. Kate Nguyen 10/11/2019

Leave a Reply