13 thoughts on “Bà duyên nấu mẻ tôm cá lạc, siêu ngon – BDV

  1. Linh hến hiền ghê buổi cơm nào cũng ko nghe nói chuyện luôn ai nói gì nói chỉ ngồi cười thôi 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa