38 thoughts on “ba thằng bạn :karik'' đô rê mon chế ''

  1. mình củm có nhiều th bạn .nhưng chỉ có một thằng sống đúng nghĩa với chữ bạn thân thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *