One thought on “Bài 2.1. Hướng dẫn chuyển tọa độ WGS 84 sang VN2000

  1. anh cho em hỏi là nếu mà từ VN2000 mà chuyển sang WGS 1984 UTM 48N thì mình dùng 7 tham số này luôn hay sao vậy anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *