Bai 4. Kết hợp Matrix Layout và Matrix Crop trong iSlideTham khảo:

Xem danh sách bài giảng về iSlide:

Kênh đào tạo Tin học trực tuyến theo chuẩn kiến thức, kĩ năng CNTT về Tin học văn phòng, đồ họa, âm thanh, video; lập trình từ A-Z về xây dựng website và phần mềm với các ngôn ngữ PHP, C#,… Đăng tải các thông tin Giải trí, các hoạt động của tôi khi tham gia trong quá trình công tác. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Website Đào tạo Tin học:
Fanpage:
Công nghệ Thông tin:
Blog:
Facebook:
Email: dothanhspyb@gmail.com

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

One thought on “Bai 4. Kết hợp Matrix Layout và Matrix Crop trong iSlide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa