Bài Viết Tham Dự Cuộc Thi Onkyo Lần Thứ 17: Tầm Quan Trọng Của Chữ Braille Trong Kỷ Nguyên Công NghệTác giả: Bùi Xuân Hoàng
Đơn vị: Hội người mù tỉnh Quảng Bình
Bài viết thuộc chủ đề :”tầm quan trọng và ý nghĩa của chữ Braille trong Kỷ Nguyên công nghệ thông tin và trong cuộc sống hàng ngày
#nguoikhiemthiHungYen, #thegioinguoimu, #Onkyo17, #BũiuanHoang, #QuangBinh, #

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa