8 thoughts on “Bạn có dám nghe: Mắt ma – Truyện ma kinh dị, Mc Duy Thuận diễn đọc

  1. Nếu bảo câu truyện này do chính tác giả tự mình viết ra không cần phải tham khảo các truyện ma khác ,thì phải công nhận tác giả viết ra truyện này phải có bộ óc và tỷ số IQ hơi bị cao đấy !!!!!!!

  2. Bộ truyện giống như liêu trai. Mình thích nghe truyện liêu trai.xin cảm duy thuận. Cùng tác giả nhiều lắm 🌷🌷👍👍

  3. Xạo ,tại sao không ở nước ngoài để được hưởng phúc lợi của chính phủ cho người già ,mà lại đi lết về Vn bán giấy số ,nếu có viết chuyện thì nên viết cho đúng của cái chế độ nhân đạo của nước sở tại ,còn như không biết chính xác thì đừng viết láo để lừa những người không hiểu biết

  4. Minh nghe câu chuyện rất hay duy thuan đọc minh nghe rat hay vì mỗi người một giọng cam ơn duy thuận nhe

  5. Thank you Duy Thuận! Có rất nhiều tiến triển, đừng lo lắng quá. Mỗi người đều có một giọng đặc biệt theo cách riêng của mình. Enjoy your work.👍🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa