17 thoughts on “Bán Giá Yêu Bộ Amply Accuphase E 305 Ghép Loa Toàn Dải Electro Voice Và Akai 747Dbx – 0969789779

  1. Ui za Akai 747 reel giá tren 70 củ , căng quá chỉ dành cho người chơi âm thanh cổ thôi…. đối với dân quèn như mình mà có số xiền đó sẽ mua chiếc Exciter chạy chở ghẹ cho nó đã…vâng . đồ hiend giá kinh quá, nhiều chiếc tv màn hình cuốn hoặc oled, qled LG, Samsung, sony 75in, giá trên 300 chai, nửa tỉ hoặc hơn, mấy món đồ chơi đó giá trị ngang bằng mẫu đất ruộng ở dưới quê rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa