45 thoughts on “Bán iphone như bán rác ở chợ ve chai nhật tảo

  1. Công ty thu mua phế liệu Hùng Phát nhận thu mua xác điện thoại, phế liệu điện tử cũ mới các loại nhé: @t

  2. chào thạch anh tv,mình ghé thăm và biết nhà bạn rồi,khi nào rãnh ghé ngà mình chơi nha(anh em mình cùng tên nha)

  3. Địt mẹ chỉ kênh yotube cũng đc đi khà khịa con 250k lồn mẹ màu cũng mọt ăn cứt sắt

  4. Cái đó là ép kiểu công Nghiệp.Hên thì rớr vài lần.Vức Sọt.củng có Khi vừa Trả tiền xong vuột tay.Xong Phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa