7 thoughts on “Bạn muốn chơi Yugioh online ? Yugioh Legacy Of The Duelist

  1. Giờ mới xem cái này của thớt, hy vọng thớt còn quan tâm…. Làm sao để chơi vừa online vừa campaign được? Vì mình chơi bản crack của linkneverdie thì cái diệt virus default của win10 nó quyết tâm không cho chơi… :((((((((((((((((9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *