Bảng tra tuổi đẹp làm nhà năm 2020,2021,2022, 2023,2024,2025, 2026,2027,2028, 2029,2030,2031, 2032Bảng tra tuổi đẹp làm nhà năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032.
* Link tải bảng tra Kim lâu, Tam tai và Hoang ốc:

*Tra theo năm sinh (âm lịch) :
-Năm 2020 các tuổi đẹp: 1951-1954-1960-1963-1978-1987-1990-1996
-Năm 2021 các tuổi đẹp: 1952-1954-1955-1964-1970-1979-1982-1988-1991-2000
-Năm 2022 các tuổi đẹp: 1953-1955-1962-1965-1971-1983-1989-1998
-Năm 2023 các tuổi đẹp: 1954-1957-1963-1966-1981-1990-1993-1999-2002
-Năm 2024 các tuổi đẹp: 1955-1957-1958-1967-1973-1982-1985-1991-1994-2003
-Năm 2025 các tuổi đẹp: 1950-1956-1958-1965-1968-1974-1986-1992-2001-2004
-Năm 2026 các tuổi đẹp: 1950-1957-1960-1966-1969-1984-1993-1996-2002-2005
-Năm 2027 các tuổi đẹp: 1952-1958-1960-1961-1970-1976-1985-1988-1994-1997
-Năm 2028 các tuổi đẹp: 1952-1953-1959-1961-1968-1971-1977-1989-1995-2004-2007
-Năm 2029 các tuổi đẹp: 1951-1953-1960-1963-1969-1972-1987-1996-1999-2005-2008
-Năm 2030 các tuổi đẹp: 1952-1955-1961-1963-1964-1973-1979-1988-1991-1997-2000-2009
-Năm 2031 các tuổi đẹp: 1955-1956-1962-1964-1971-1974-1980-1992-1998-2007-2010
-Năm 2032 các tuổi đẹp: 1954-1956-1963-1966-1972-1975-1990-1999-2002-2008-2011
Copyright@kientrucvui.com
—————————————————————-
Tư vấn thiết kế nhà và phong thủy tại Bắc Giang:
+ Web:
+ Fb:
—————————————————————-
#tuoideplamnha #xemtuoilamnha #ktssoat #congtythietkenhabacgiang

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://chromano.me/category/khoe-dep

2 thoughts on “Bảng tra tuổi đẹp làm nhà năm 2020,2021,2022, 2023,2024,2025, 2026,2027,2028, 2029,2030,2031, 2032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *