Bảo vệ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ xì bánh xe người vào viện đậu xe không đúng quy địnhNguồn Facebook: An Nguyễn/ Group Bạn Hữu Đường Xa
Nếu bạn thấy hay hãy like, share, subscribe để cập nhật tin tức mới nhé
Source Facebook: An Nguyễn/ Group Bạn Hữu Đường Xa
If you find it interesting, like, share, subscribe to update the news

Donate giúp kênh
Bitcoin: 17mURR9rJ61D41WM3APheQwk7hnPPw6r3p
Eth: 0xA07D098880FbEcD0B931ae11FBA4779B9050C30f
Bitcoin cash: qr70tuw8a4n4slz0ta7va9p9nde8u6tgrsk9acqpj9

Liên hệ: infokysunong@gmail.com

#CSGT #Giaothong #tintuc

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

12 thoughts on “Bảo vệ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ xì bánh xe người vào viện đậu xe không đúng quy định

  1. Giám đốc bệnh viện Cần thơ để bảo vệ kô có tính người làm việc kiểu này là kô được. Sai thì phạt theo nội quy và quy định chứ ai làm ba cái trò vớ vẩn này cho thiên hạ người ta sỉ vả vào mặt thằng cha không biết dạy con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa