Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụSáng nay ngày 19-11-2019, 28/63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đã rời Nội Bài- Hà Nội tới Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự …

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa