32 thoughts on “Bí Quyết Nấu.. Cơm Chiên Bơ Thịt Thơm Ngon Cấp Tốc

  1. hồi nhỏ sáng nào cũng ăn cơm chiên rồi mới đi học, lấy cơm nguội đêm hôm qua chiên lại ăn, vậy mà ngon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa