Bình Thủy xây dựng công viên chào mừng đại hội ĐảngThiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của Đảng, quận Bình Thủy vừa khởi công xây dựng công viên Bình Thủy….

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa