Cá Độ Coi Hàng (Kịch Văn Sơn Parody) – 102 Productions – Tấn Phúc, Phong Lê, Vivian, JennaDiễn Viên: Phong Lê, Tấn Phúc, Jenna, Vivian
Kịch Bản: trích từ Kịch Văn Sơn “Cá Độ”

Facebook:

Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
Phillip Dang

Tan Phuc

Phong Lê

Mindy Huỳnh

Jay Hwang

Abby Dang

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa