Cá Lóc Kho Tộ ( Miền Trung ). nấu ăn trong rừng.Dượng Hưng Vlog : Cá Lóc Kho Tộ ( Miền Trung ). nấu ăn trong rừng.
Cách nấu cá lóc kho tộ như thế này nhìn khác với cách kho của miền Nam Bộ, đấy Các bạn ạ, Cách kho như Miền Trung mặn hơn ít ngọt và nhiều ớt cho cay. bà tân vlog , hưng vlog , ntn , ông thọ vlog
#dượnghưngvlog #duonghungvlog #Amthuccubi #cákhotộ #cálóckho #bàtânvlog #ôngthovlog #

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://chromano.me/category/am-thuc

6 thoughts on “Cá Lóc Kho Tộ ( Miền Trung ). nấu ăn trong rừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa