8 thoughts on “Các hàm excel thông dụng nhất trong kế toán kiểm toán | SUM AVERAGE COUNT IF AND OR VLOOKUP

  1. Đã đăng ký và like ! Dạy rất chi tiết và dễ hiểu hơn giảng viên đại học của em! Môn này mà không nói từng cái chi tiết nhỏ thì rất khó hiểu!! Chúc thầy thành công.
    "Ai dạy mình mk gọi là thầy, một chữ hay nữa chứ cũng là thầy"

  2. Cho e hỏi, e lấy nguyên ví dụ của a Sao e nhập công thức đúng mà kết quả không đúng ạ bảng giống của a ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *