33 thoughts on “Các loại cá cảnh nước ngọt phổ biến dễ nuôi nhất

  1. Bê hết các loại cá ngoài tiệm vô rồi còn gì.
    Cá dĩa mà dễ nuôi thì hơi lạ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *