22 thoughts on “Cách bật bluetooth trên máy tính Win 7, 8, 10, đơn giản, dễ làm nhất 2019

  1. cách bật bluetooth trên máy tính win 7 , 8 , 10 , khó hiểu nhất năm 2019 .

  2. Cái địt bà mày . liên quan tiếng anh mà mày cho Google đọc .dm mày . báo cáo cho chết cụ mày đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *