28 thoughts on “Cách chiếu hết trong 2 nước cờ || Cờ Vua Khai Cuộc || Playchess1vn

  1. Cái này các bạn cần học ở đó là cần nắm bắt thời cơ và khai thác bằng cách chiếu hết khi đối thủ mắc sai lầm…

  2. người ta giỏi thù mới đi thi cờ vua chứ dại gì mà đi như zậy trừ trường hợp gặp người chơi ko giỏi thôi

  3. Tôi : * thực hành như trong video *
    Thằng bạn : nước đi hay đấy . Cho tao đi lại tao bao chầu nước này .
    Tôi : hmm……….
    …………………………………………………………………….

  4. Gà mờ mới khai cuộc như vậy và trắng lại còn tạo 2 tốt yếu sau đi thì quả thật quá ngái :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *