26 thoughts on “Cách chơi cờ carô luôn thắng#9

  1. 0:10 tôi gặp thế này cả trăm lần nhưng phải nó thằng màu xanh đánh kém, nó phải đánh chiều ngược lại ở hàng chéo, đảm bảo nó đi bạt mạt đến khi ông thua thì thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *