21 thoughts on “Cách chuyển từ PDF sang Word mà không cần cài phần mềm

  1. Máy tính của em chạy cả Office 2003 và 2010, sau khi chuyển đổi theo cách của cô, tải bản word về, mở ra thì chỉ còn trang trắng. Vì sao vậy? Cô giúp em với cô ơi!

  2. chị ơi cho em hỏi có cách nào chuyển từ file pdf sang word mà không bị lỗi công thức tính toán không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa