9 thoughts on “Cách Dán Gân Loa Ai xem xong cũng Làm Được | Loa bass 25 Tung Của

  1. Bạn cho mình hỏi.gân mút hoặc gân lụa mình thay bằng gân cao su có được không.hay của nó gân gì mình phải thay gân đó? và mình dán bằng keo dán giày thay bằng keo x66 có được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *