36 thoughts on “Cách Kết Nối Điện Thoại, Máy Tính Bảng Với Tivi Qua Cáp HDMI

  1. Điện thoại và Tivi có cổng HDMI nhưng không thuộc dạng MHL thì không kết nối được nhé!

  2. Mô phạm dòng đt android thì không làm lại đi dùng iphone sử dụng cỏng lighning thì quá đơn giản rồi !!!

  3. Anh dùng bộ gì mà kết nối được thì bán cho em 1tr cũng mua. .. Chứ mua đấy của anh giới thiệu về cắm ko có được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa