27 thoughts on “CÁCH NOOB XÂY CÁCH CỔNG TỚI NHÀ OGGY.EXE VÀ JACK.EXE !!! 😱😱😱 – MINECRAFT NOOB

  1. CÁC BẠN THẤY GHÉT THẰNG BOB VÀ LŨ GIÁN KHÔNG ?!?! 😡😡😡
    CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG QUÊN THAM GIA SERVER minegg.com ĐỂ CÓ CƠ HỘI GẶP TIENTHANH2929 VÀ JAKINATSUMI , MÌNH NỮA NHÁ !!! 😆😆😆

  2. Em ghét lũ gián và thằng Bob 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *