Cách sửa lỗi font chữ khi tài file word, powerpointCách sửa lỗi font chữ khi tài file word, pơerpoint
Các bạn tải font về theo link sau:

Tải về rồi các bạn tiến hành cài đặt nó và chọn font này cho file đang bị lỗi font là nó sẽ được sửa lỗi.

Cách sửa lỗi font: Link:

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa