32 thoughts on “Cách sửa lỗi máy in không in được.

  1. Bạn ơi, mình làm như bạn hướng dẫn, nhưng nút Start ở phần Print

    Spooler k hiện lên thì làm sao mà ấn được nút Start?

  2. Bạn ơi giúp mình với. Minh mới cài lại win. M đã tải driver về và cài lại máy in rồi. Nhưng khi nhấn lệnh in thi ko thấy gì xuất hiện cả. Hjc

  3. Bạn ơi, mình làm như bạn hướng dẫn, nhưng nút Start ở phần Print
    Spooler k hiện lên thì làm sao mà ấn được nút Start?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa