10 thoughts on “Cách tải game DRAGON BALL Z TENKENCHI TAG TEAM MOD SUPER BROLY V.15

  1. Làm được rồi nhưng mình vẫn thắc mắc là : Tại sao khi lưu sever data mới rồi mà khi mở lại sever data đấy lên thì nhân vật bản mod không còn nữa mà nó lại trở về hết thành nhân vật dấu ? Là sao ta? Có ai bị như mình ko? Ad kênh trả lời giùm cái nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *