14 thoughts on “Cach tạo khuôn đúc chì bằng đất nung.Miền Tây fishing reel

  1. Chi ko doc. Khi nau chi Thi KHOI CHI moi Doc hai. Vi vay khi nau Mang ra ngoai cho thoang gio, deo khau trang. Ko co Đat set thi ra ngoai Mua bich keo chet ghach ve lam cung ok.

  2. Cho minh hỏi..chì câu tôm là bao nhiu gam vay bạn….còn chì câu cá ngoài sông lớn là bao nhiu gam….nhờ bạn chỉ dùm…thank ban trước nhé

  3. các bạn có di cau cá lăn o sống lớn chưa cau o những dàng bè do, Ca 3/4 kg nó khôn lắm. chì Minh cau phải vừa với nước chảy. mình nhấp chì Cho nó trôi là đà o dưới đất chì nó mới lồng vào góc ca lớn mới ăn. khi do bạn mới biết chì mua, với chì mình đổ. khát nhao như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *