33 thoughts on “CÀI 5 RESOURCE PACK Này Để Thế Giới Minecraft Của Bạn Trở Nên Chân Thực Và Sinh Động Hơn!

  1. Có anh em nào muốn Resource Pack thêm vào BIỂU CẢM cho Mob sẽ được thêm vào Minecraft trong 1 ngày nào đó không? 🙂

  2. =)) 2:06 Thấy tao có thay đổi cm gì đâu đặt tao ra làm gì ? >:v
    bựa vc :)) nhưng cực kỳ thuyết phục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa