Căn hộ 2209 &2211 tòa aqua bay sky2 khu đô thị ecoparkVì sự bất an của quý cư dân tòa nhà aquabay sky 2 phản ảnh vì căn hộ 2211& căn 2209 đã gây ảnh hưởng trong những ngày nghỉ chủ nhật mất trật tự với thái độ hỗn sược không chấp hành những nội quy của trung tâm khai thác dịch vụ quản lý tòa nhà ,khu đô thị ecopark xuân quan, văn giang,hưng yên việt nam .@

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa