25 thoughts on “Cập nhật chuyển nhượng mới nhất cho PES 2017 sử dụng PTE Patch

  1. Up lên cái mất cái data pack là như nào vậy, có ai bị giống mình khoonng, đã làm đúng theo hướng dẫn ..

  2. Patch PTE hiện tại của mình khá ổn, bạn có thể cho minh xin riêng cái update Badges mới nhất mà EPL mất 1 bên được không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *