CÁT TƯỜNG PHÚ SINH TRẢ GÓP NGÂN HÀNG | 590 TRIỆU | GÓC 2 MẶT TIỀN | 138m2 | XÂY NHÀ NGAYCÁT TƯỜNG PHÚ SINH TRẢ GÓP NGÂN HÀNG | 590 TRIỆU | GÓC 2 MẶT TIỀN | 138m2 | XÂY NHÀ NGAY

Diện tích 7,9X18=138,1m2 đường nhựa nước máy xây nhà ngay
#cáttườngphúsinh, #cattuongphusinh, #cáttườngphúsinhgiárẻ, #cáttườngphúsinhgóc2mặttiền, #cáttườngphúsinhtrảgóp,

Website:
Fanpage
Trang Chủ:

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa