Chuyên mục: Công Nghệ

Show Posts in

The Ultimate Team – Being Bigger Than Yourself

The Ultimate Team – Being Bigger Than Yourself Đồ án Thực hành Nhập môn Công nghệ Thông Tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nhóm 4: Bùi Quang Bảo Phạm Thành Đạt Phạm Sơn Tùng Huỳnh …