50 thoughts on “Câu cá sông – câu kiểu này thì vài hôm là hết cá thôi

  1. Cảm ơn các bạn đã xem Video này, tham khảo bài mồi ở đây các bạn nhé: https://youtu.be/d6MkKGcd9w8

  2. Gần nhà tôi cũng có điểm như vậy. Nhưng nó giăng 2 lượt bát quái . Mọi người bảo muốn câu dc phải làm thế nào ?

  3. Bãi câu đẹp như tiên cảnh, mỗi tội cá bé khổ thân dân câu vn cá toàn bị tận diệt lấy đâu mà câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *