19 thoughts on “Cây phong thủy hợp với người mệnh Hỏa

  1. Bay gio ho không dùng đến củi đốt nữa .mà họ chuyển sang điện .& ga đốt rồi.
    Nên người mệnh hỏa không phải trồng cây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *