11 thoughts on “CHÁO GÀ – Cách nấu cháo gà ngon ngọt thịt cho cuối tuần

  1. Khả năng mua gà ngoài chợ người ta đổi cà gà với trứng rồi . Chứ con gà kia theo mình là gà trống

  2. Bạn là một người nấu ăn rất giỏi và nâu rồi sao con gà trống và mái lại ko biết nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa