45 thoughts on “Chế Máy Sấy Làm Khô Tay – Máy Sưởi Tay MINI

  1. Kênh sáng tạo hay quá, mình cũng mới chế cái quạt điều khiển từ xa giá rẻ, mọi người qua kênh mình xem và ủng hộ mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa